PANDUAN PENGURUSAN BARANG DIJUMPAI


1.     Terima barang-barang dijumpai

    a.  Periksa barang-barang yang dijumpai
    b.  Rekod barang-barang dalam Buku Rekod Barang Dijumpai:
        i.   Tarikh
        ii.   Staf yang menjumpai barang tersebut
        iii.   Maklumat berkaitan barang yang dijumpai
        iv.   nombor siri
    c.  Labelkan nombor siri barangan

2.     Klasifikasikan barang–barang seperti berikut:

    a.  Berharga:- Contohnya wang tunai, barang-barang berharga seperti barang kemas, computer riba dan lain-lain.
    b.  Kurang berharga:- Contohnya payung, kotak pensil, kalkulator dan lain-lain.
    c.  Dokumen:- Contohnya kad pintar, kad pengenalan, kad ATM dan lain-lain.

3.     Hubungi pemilik barang jika mempunyai maklumat.

4.     Simpan barang-barang yang dijumpai:

  Semua barang-barang yang dijumpai disimpan di tempat yang dikhaskan dan berkunci iaitu almari besi / kotak pameran barang hilang.

5.     Buat hebahan

  Hebahan barang hilang dibuat untuk tempoh satu bulan di lokasi-lokasi yang telah dikenalpasti.

6.     Serah kepada Jabatan Keselamatan

  Semua barang-barang yang tidak dituntut selepas cukup satu bulan hebahan dibuat diserahkan kepada Jabatan Keselamatan.