Senarai Dasar Perpustakaan

1. Dasar Pembangunan Koleksi Perpustakaan Klik
2. Dasar Pengkatalogan dan Pengklasfikasian Perpustakaan Klik
3. Dasar Perkhidmatan Perpustakaan Klik
4. Dasar Koleksi Malaysiana dan Arkib Klik
5. Dasar Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Maklumat Klik
6. Dasar Repositori Institusi Universiti Sains Malaysia Klik