PANDUAN PENYUSULAN PESANAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA


1.   TUJUAN
  1.1   Bahagian Bahan Bersiri dan Bahagian Perolehan bertanggungjawab untuk membuat susulan ke atas setiap pembelian bahan. Panduan ini disediakan untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil bagi proses penyusulan pembelian bahan.
2.   KATEGORI BAHAN

  2.1   Kategori bahan hadiah
  a.  Buku/Majalah
  b.  Bahan media (bukan bercetak)
3.   TATACARA PEROLEHAN BAHAN

  3.1  Buku/Media
  a.  Buat susulan selepas 6 hingga 7 minggu daripada tarikh pesanan dibuat.
  b.  Batalkan pesanan sekiranya status buku tidak dapat dibekalkan.
  c.  Mohon sebut harga daripada pembekal lain.
  d.  Bahan mesti dibekalkan dalam tempoh 90 hari daripada tarikh pesanan.

  3.2  Majalah/Jurnal bercetak
  a.  Buat susulan apabila bahan tidak diterima dalam tempoh 30 hari dari yang dijadualkan seperti jadual di bawah:
  b.  Hantar susulan kepada pembekal dan dapatkan maklum balas.
  c.  Sekiranya bahan tidak dapat dibekalkan mohon nota kredit daripada pembekal.

5.  CARTA ALIR PROSES KERJA